Proč si nechat prověřit pozemek?

Víme, že investice do nemovitosti je zásadní rozhodnutí, často na celý život. Detailní odborné prověření nemovitosti pomůže toto rozhodnutí usnadnit a zabrání dalším nečekaným výdajům na odstranění závad.

Analýza Vám může ušetřit desítky tisíc.

Prověříme existenci inženýrských sítí, stavební omezení i ochranná pásma.

Základní | cena 5.000 Kč

Zakladní analýza je vhodná jak pro kupující, tak také prodávající. U všech stavebních pozemků je důležité znát primární vlastnosti, které mohou v budoucnu ušetřit značné problémy a více náklady.

Co pro vás zajistíme?

Umístění pozemku
 • Satelitní městečko
 • Samota
 • Starší zástavba
Zásady územního rozvoje kraje
 • Dálnice
 • Čističky a další
Účel využití
 • Bydlení
 • Komerce
 • Rekreace
 • Pole
 • Les
 • Zahrada
 • Ostatní
Omezení stavby
 • Biokoridory
 • Ochranná pásma
 • Podmínky studie
 • Památková zóna
 • Chráněná krajinná oblast
 • Záplavová oblast
Další informace
 • Stavební regulativy
 • Územní rozhodnutí
 • Stavební povolení
 • Existence hrubé stavby
 • Existence sítí:
  Stav:
  • Zkolaudováno
  • Zhotoveno
  • Ve výstavbě
  • Povoleno
  • Nepovoleno
 • Hodnotíme:
  • Voda
  • Plyn
  • Elektřina
  • Kanalizace
   • Je
   • Lze mít septik
  • Internet a telefon
  • Studna
  • Septik
Věcná práva
 • Přístupy
 • Služebnost
 • Síťaři (ČEZ, kanalizace atd.)
Pedologické informace
(vyjmutí ze zemědělského původního fondu)
Nadzemní stavby na pozemku:
 • Povolené
 • Nepovolené
Zastavitelnost
Hluková analýza
Čistota ovzduší
Svažitost
Přístupová cesta

Rozšířená | cena 10.000 Kč

Díky rozšířené analýze získáte komplexní podrobnosti o stavu vašeho koupeného nebo prodávaného pozemku.

Co pro vás zajistíme?

Průzkum pozemku
 • do 2 měsíců
 • spojená s místním šetřením pracovníka analýzy pozemků
 • Kapacita sítí
 • Skutečný stav sítí
 • Odhadovaný náklad na vybudování sítí
 • Pedologické informace (informace z geologických map)
 • Územně plánovací informace
Právní náležitosti
 • Stav nadzemních staveb

Inženýring | cena individuálně

Inženýring je nejpodrobnější analýza pozemku, jakou nabízíme. Získáte veškeré informace, které potřebujete pro stavbu vašeho vysněného bydlení, nebo tím zvýšíte aktraktivitu pozemku k prodeji.

Co pro vás zajistíme?

Průzkum pozemku
 • Dělitelnost parcel
 • Demolice
 • Zajištění přístupu
 • Geologický posudek (charakter podloží a úroveň spodní vody)
 • Nacenění sítí
 • Povolení k připojení na sítě
 • Zaměření geodetem
  • Výškopis - výškové rozdíly
  • Polohopis - změření plotů, zaměření silničních a dopravních staveb
  • Vytýčení - kolíky
  • Stavební povolení na typovou stavbu Bidli stavby
774 110 007
instagram facebook

Používáme cookies!

Tyto stránky používají a ukládají soubory cookies. Některé jsou nezbytné pro jejich správné fungování (tzv. technické cookies). Dále tyto stránky využívají marketingové a analytické cookies pro zkvalitnění našich služeb a přizpůsobení zobrazovaného obsahu. Pro jejich využití je nutný Váš souhlas. Více informací o cookies.